Det efterlängtade Diplomet för fullgjord kurs hos Terry Evans