Diplomet utdelas av Terry Evans och Ingela Collin för fullgjord kurs i Medium, Healing och intuitionsutbildning 2014-2016