Klassen november 2016. Lärare var Martin Colclogh och Lynn Parker