Stora trappan till sovkvarteren och museet november 2016